Rozliczenie publicznych dofinansowań i dotacji

Pozyskanie bezzwrotnej dotacji to dopiero połowa sukcesu. Jesteśmy po to abyś w trakcie projektu skupił się na biznesie, a formalności zostawił nam.

Umów się z nami na bezpłatną konsultację

Procedura rozliczania
dofinansowania z GRANTS.CAPITAL

Pieniądze powinny trafić na konto firmy w pełnej wysokości, rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opracowanie przez GRANTS.CAPITAL dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie

Nasza rola to przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie, niezbędnych instytucji do zawarcia umowy o dofinansowanie z Twoją firmą takich jak: oświadczenie o statusie MŚP czy też formularz uzyskanej już pomocy de minimis

1
Podpisanie umowy o dofinansowanie z instytucją

Umowę możesz podpisać w siedzibie instytucji pośredniczącej bądź też zdalnie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2
Wystąpienie o zaliczkę, o ile będzie przewidziana w projekcie

Jeśli umowa o dofinansowanie przewiduje możliwość zaliczkowania projektów, to jednym z pierwszych etapów projektu jest zawnioskowanie o jej wypłatę.

3
Organizacja niezbędnych postępowań ofertowych

Po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu ofertowym i podpisaniu z nim umowy możesz rozpocząć opłacanie faktur związanych z kosztorysem projektu umieszczonym we wniosku o dofinansowanie.

4
Po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu ofertowym i podpisaniu z nim umowy możesz rozpocząć opłacanie faktur związanych z kosztorysem projektu umieszczonym we wniosku o dofinansowanie.

Po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu ofertowym i podpisaniu z nim umowy możesz rozpocząć opłacanie faktur związanych z kosztorysem projektu umieszczonym we wniosku o dofinansowanie.

5
Akceptacja płatności końcowej przez instytucję

W momencie, w którym wszystkie faktury projektowe są już opłacone, a wskaźniki projektu zrealizowane możemy złożyć wniosek końcowy zamykający projekt

6
Wejście projektu w tzw. „okres trwałości”

W chwili akceptacji przez instytucję wniosku o płatność końcową Twój projekt wchodzi w tzw. “okres trwałości’ o długości zazwyczaj 3 lat dla MŚP, w trakcie którego nie można zawiesić prowadzenia przedsiębiorstwa.

7

Opinie klientów

  Opinia klienta

  Dotychczas we współpracy pomiędzy Tecra Sp. z o.o., a GRANTS.CAPITAL mamy 100% skuteczności. Udało nam się za pierwszym razem pozyskać środki nie tylko z Szybkiej Ścieżki, lecz również z programu 2.3.5. Design Dla Przedsiębiorców na opracowanie projektu żarówek zbudowanych z grafenu. Zespół cechuje wysoki profesjonalizm oraz dogłębna wiedza w szczególności w tematyce projektów B+R. Niech moc będzie z nimi

  Przemysław Karda
  Opinia klienta

  Pracę nad wnioskiem wspólnie z GRANTS.CAPITAL rozpoczęliśmy na prawie 4 miesiące przed jego złożeniem. Konsultanci GRANTS.CAPITAL w osobie rewelacyjnej pani Ani P. przeprowadzili nas przez zasady dofinansowań z NCBiR oraz poprowadzili projekt od momentu przygotowania agendy badawczej, przez konstrukcję budżetu, uzupełnienia wniosku oraz przygotowanie nas do panelu ekspertów. Krótko mówiąc: dowożą w terminie wysokiej jakości robotę.

  Marcin Gawlas
  Opinia klienta

  Przygotowany przez GRANTS.CAPITAL wniosek o dofinansowanie został przygotowany z myślą o jego późniejszym, prawidłowym rozliczeniu, co znacząco ułatwiło nam realizację projektu.

  Jerzy Opar
  Opinia klienta

  Można powiedzieć, że GRANTS.CAPITAL to firma do zadań specjalnych. Zespół specjalistów w bardzo krótkim czasie przygotował kompletną i bezbłędną dokumentację, która pozwoliła nam pozyskać z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ponad 700.000 zł dofinansowania. Polecam usługi GRANTS.CAPITAL każdemu oczekującemu pełnego zaangażowania od firmy doradczej.

  Łukasz Moric
  Opinia klienta

  Konsultowanie celów, wybór odpowiedniego programu i kompleksowa obsługa przed oraz po złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Rekomenduję grants.capital wszystkim przedsiębiorcom poszukującym dodatkowego finansowania swoich projektów.

  Emilian Łyga
  Opinia klienta

  Udając się na pierwsze spotkanie z GRANTS.CAPITAL nie myśleliśmy, że możliwe jest pozyskanie dotacji z NCBiR na dopiero co założony podmiot gospodarczy. Dostaliśmy informację, że jak się postaramy, będziemy sprawnie współpracować i zbierzemy zespół światowej klasy specjalistów to wszystko jest możliwe. Za koordynację prac odpowiedzialna była Anna Parzonka, która zaangażowała się w projekt całą sobą nie tylko na samym etapie pisania wniosku, ale również i przygotowania wszelkich uzupełnień. Przed panelem ekspertów NCBiR zostaliśmy przez zespół GRANTS.CAPITAL tak przemaglowani, że żadne pytania zadawane przez ekspertów nie były nam już straszne Krótko mówiąc: pełen profesjonalizm.

  Tomasz Wacławek
  Opinia klienta

  Wniosek próbowaliśmy złożyć 4 razy i 4 razy został on odrzucony przez NCBiR. W poprzednich przypadkach skupialiśmy wyłącznie na uwagach ekspertów dot. negatywnej oceny poprzednich projektów nie pracując nad każdym aspektem wniosku z osobna, tak aby tworzył on jedną spójną całość. Wtedy natrafiliśmy na firmę GRANTS.CAPITAL, od której otrzymaliśmy kompleksową usługę dopracowania wniosku pod każdym kątem skutkującą zdobyciem niemal 5 mln zł dofinansowania dla naszej firmy.

  Wojciech Skarbonkiewicz

Często zadawane pytania

Twoją rolą jest gromadzenie dokumentacji projektowej, merytoryczna realizacja projektu, kontakt z wykonawcami prac projektowych i opłacanie wystawionych przez nich faktur. Z naszej strony przygotowujemy całą dokumentację niezbędną do rozliczeń taką jak wnioski o wypłatę transz finansowania, przygotowanie oraz publikacja zapytań ofertowych, kontakt z instytucją czy też przygotowanie pism argumentujących zmiany w Twoim projekcie.

Tak. We własnym imieniu będziemy komunikować się z instytucją pośredniczącą w Twoim imieniu czy to telefonicznie, czy też przez dedykowane do tego systemy teleinformatyczne np. SL2014.

W przypadku projektów B+R możliwe jest bezproblemowe zakończenie projektu w przypadku nieosiągnięcia wymaganych kamieni milowych w danym etapie projektu. W przypadku projektów inwestycyjnych, o ile przerwanie projektu sprawi, że nie osiągnięte zostaną przedstawione we wniosku wskaźniki, przerwanie projektu może wiązać się z koniecznością zwrotu dotychczas wypłaconego dofinansowania.

Całą dokumentację należy prowadzić w oryginale. Niestety cały czas dokumenty w formie skanów lub też podpisanych elektronicznie nie są akceptowane przez instytucje pośredniczące. Dlatego tak ważne jest, aby posiadać oryginały wszystkich związanych z projektem dokumentów w 1 miejscu, np. dedykowanym segregatorze, aby zapewnić sobie spokojny sen w przypadku kontroli ze strony instytucji.

15 lat doświadczenia naszego zespołu w rozliczaniu wniosków minimalizację ryzyka wszelkich korekt związanych z rozliczeniem dofinansowania. Aby ich uniknąć, należy: 1) pamiętać o przedstawionych we wniosku wskaźnikach, które należy osiągnąć, 2) Unikać wszelkich powiązań osobowych i kapitałowych z oferentami, a także precyzyjnie określać warunki wszelkich zapytań ofertowych, publikowanych w ramach projektu.

Nasza skuteczność w rozliczaniu dofinansowań

Każde 1000 PLN wydane na nasze usługi generuje przeciętnie 132.000 PLN dotacji dla klienta. Poznaj więcej powodów, aby skorzystać ze wsparcia.

○ Statystyki
200+
zatwierdzonych wniosków o płatność
110+
zrealizowanych zapytań ofertowych
8+
Instytucji, w których rozliczamy dofinansowania

Na tym etapie procesu jesteś:

  Bezpłatna konsultacja w formie analizy szans na pozyskanie dotacji w danym konkursie
  Wstępna praca koncepcyjna nad kształtem projektu
  Podpisanie umowy z GRANTS.CAPITAL
  Uzupełnienie kwestionariuszy niezbędnych do przeprowadzenia spotkań roboczych
  Zebranie wycen, które zostaną umieszczone w kosztorysie projektu
  Złożenie wniosku o dofinansowanie
  Uzupełnienie wniosku stosownie do wezwań ekspertów oceniających
  Ogłoszenie wyników przez instytucję (decyzja pozytywna bądź negatywna)
  Opracowanie przez GRANTS.CAPITAL dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie
  Podpisanie umowy o dofinansowanie z instytucją
  Wystąpienie o zaliczkę, o ile będzie przewidziana w projekcie
  Organizacja niezbędnych postępowań ofertowych
  Opłacanie faktur, rozliczenie zaliczki, złożenie wniosku o refundację kolejnych wydatków.
  Akceptacja płatności końcowej przez instytucję.
  Wejście projektu w tzw. „okres trwałości”
30 minut

Umów się na
darmowe spotkanie

+48 536 844 578 office@grants.capital

Na podstawie rozmowy poznamy potrzeby rozwojowe Twojej firmy oraz postaramy się dopasować do nich aktualne programy dotacyjne.

Piszą o nas

Zaufali nam