Dotacje na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (B + R)

W najnowszej perspektywie budżetowej UE aspekt badawczo - rozwojowy to istna przepustka do uzyskania dotacji.

Kto może ubiegać się o dotację na wdrożenie wyników zrealizowanych prac B+R?

Dlaczego warto wdrożyć wyniki prac B+R z wykorzystaniem dotacji?

1

Dofinansujesz do 70% wartości inwestycji

W zależności od miejsca realizacji inwestycji oraz rozmiaru Twojego przedsiębiorstwa, dofinansowanie wyniesie do 70% wartości wydatków netto przewidzianych w projekcie.

2

Powiększysz moce produkcyjne

Dzięki dotacji na wdrożenie wyników B+R rozbudujesz halę produkcyjną oraz zakupisz maszyny produkcyjne z udziałem dofinansowania.

3

Wyprzedzisz konkurencję

Z wykorzystaniem dofinansowania to łatwiejsze niż korzystając wyłącznie z własnych środków.

4

Skorzystasz z preferencji podatkowych

Dla innowacyjnych firm wdrażających wyniki badań do działalności gospodarczej ustawodawca przewidział szereg ulg takich jak ulga B+R czy też IP BOX.

Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie?

Zakup środków trwałych
Zakup oprogramowania
Zakup nieruchomości (max. 10% wartości)
Realizacja robót budowlanych
Usługi doradcze

Mapa pomocy regionalnej

*Poznań i podregion poznański

 • Powiat poznański
 • Powiat średzki
 • Powiat obornicki
 • Powiat śremski
 • Powiat szamotulski
20%W okresie od 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2024
15%W okresie od 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2027

*Miasto Wrocław

20%W okresie od 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2024
15%W okresie od 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2027

Dolnośląskie

25%Z wyłaczeniem obszarów z intensywnością 20% i 15%
*Legenda

Mapa przedstawia wartości bazowe dla dużych przedsiębiorców. Dla średnich intensywność będzie większa o 10%, dla małych i mikro o 20%.

Mapa przygotowana na podstawie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania mapy pomocy regionalnej na lata 2022 - 2027 (7.06.2021)

*Intensywność zostanie zmniejszona do 15% od 1 stycznia 2025 r.

Kluczowe czynniki sukcesu w pozyskiwaniu dotacji na wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych

Posiadanie dopracowanego pod kątem merytorycznym raportu prezentującego wyniki prac B+R, których wyniki zamierzamy wdrażać.

Zrealizowane prace B+R mają kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu lub procesu technologicznego oraz kwestie praw własności intelektualnej są uregulowane prawnie.

Projekt dotyczy wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej na poziomie powyżej kraju a zastosowane w projekcie rozwiązanie ma potencjał do rozwoju branży lub rynku.

Rozwiązanie będące przedmiotem wdrożenia posiada ochronę patentową lub zostało zgłoszone do ochrony patentowej.

Posiadanie udokumentowanego wkładu własnego na realizację projektu.

Sytuacja finansowa oraz historia działalności firmy uwiarygadniająca Wnioskodawcę przed instytucją oceniającą.

Dotacje dla przemysłu i nowych technologii

jeśli:

Twoja firma działa w obszarze produkcji, przemysłu lub nowych technologii

Posiadasz dział technologiczny, B+R lub zespół specjalistów, który tworzy nowe lub znacząco ulepszone produkty, usługi lub procesy

Oferowane przez Ciebie produkty wyróżniają się na tle konkurencji lub oferujesz dedykowane rozwiązania

Opracowujesz lub wdrażasz innowacje technologiczne lub ekologiczne do prowadzonej działalności

Inwestujesz w nowe maszyny, urządzenia lub oprogramowanie do rozwoju działalności

Planujesz rozbudować lub wybudować nowe hale produkcyjne

W ramach Funduszy Europejskich możesz skorzystać z dotacji unijnych na sfinansowanie rozwoju Twojej działalności, od etapu pomysłu, przez tworzenie innowacji aż do inwestycji niezbędnych do wdrożenia ich na rynek

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Przepis na wspólny sukces - 

skuteczna ścieżka rozpoczęcia współpracy

  1

  Identyfikacja potrzeb

  Opisz swój pomysł, potrzeby i na jakie wydatki chciałbyś pozyskać dotacje.
  2

  Weryfikacja

  Zweryfikujemy Twój pomysł i ocenimy szanse.
  3

  Spotkanie

  Na bezpłatnym spotkaniu omówimy Twoje szanse oraz przedstawimy plan konkursów. Odpowiemy na Twoje pytania oraz doradzimy, do jakiego konkursu powinieneś aplikować.
  4

  Decyzja

  Omówimy warunki i zasady współpracy. 

  5

  Współpraca

  Podpisanie umowy. Ustalenie harmonogramu i przygotowanie dokumentacji.

Wystarczy tylko wypełnić poniższy formularz kontaktowy, aby umówić się na bezpłatną konsultację.

Umów się na
bezpłatną konsultację

Na podstawie rozmowy poznamy potrzeby rozwojowe Twojej firmy oraz postaramy się dopasować do nich aktualne programy dotacyjne.

  Konkursy

  Konkurs

  FELD.01.02. Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje 

  Dowiedz się więcej