Najczęstsze błędy w przygotowaniu wniosku o dotację

Jest wiele pułapek, przez które można stracić szansę na dofinansowanie z UE. Poznaj najczęstsze błędy w przygotowaniu wniosku o dotację.

2022-08-18 | Artykuł

Pozyskiwanie środków z dotacji to skomplikowany proces. Staje się on jeszcze trudniejszy  w momencie, gdy taki wniosek o dofinansowanie tworzymy samodzielnie. W poniższym artykule wskazujemy najczęściej popełniane błędy w przygotowaniu wniosku dotacyjnego, oraz podpowiadamy, jak ich uniknąć.

Treść wniosku nieodpowiadająca ustalonym kryteriom

Zdarza się, że osoby ubiegające się o dotację nie przedstawiają we wniosku swoich planów biznesowych w kształcie, który byłby zgodny z kryteriami wynikającymi z regulaminu danego programu. Kluczem na etapie pisania wniosku jest przygotowanie go na podstawie  kryteriów oceny zawartych w regulaminie dofinansowania.

Można zaryzykować stwierdzenie, że opracowywanie wniosków o dofinansowanie  przypomina “pisanie pod klucz” — model znany z egzaminów maturalnych. W momencie, gdy treść wniosku jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z regulaminu, istnieje spora szansa na otrzymanie potrzebnych środków. Nawet w sytuacji, gdy projekt z praktycznego punktu widzenia nie jest szczególnie innowacyjny.

Wydatki przedstawione we wniosku niezgodne z rzeczywistymi potrzebami firmy

Chęć pozyskania bezzwrotnej dotacji niekiedy okazuje się bezzasadna. Wiele osób wychodzi z założenia, że skoro można otrzymać pieniądze na założenie lub rozwój firmy, to koniecznie należy z tej okazji skorzystać. Niestety w wielu przypadkach problemem okazuje się realizacja zaplanowanych wydatków. Gdy przychodzi do dokonywania inwestycji, okazuje się, że kompletnie one nie wpisują się w rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstwa. 

Aby uniknąć tego typu sytuacji, warto zadać sobie pewne pytanie w odniesieniu do każdego wydatku, który zamierzamy sfinansować z dotacji. Brzmi ono: Czy samodzielnie — bez dofinansowania — również zależałoby mi na dokonaniu danego zakupu? Takie podejście pozwoli zweryfikować, czy faktycznie dany wydatek znajduje uzasadnienie w rzeczywistych potrzebach firmy.

Błędny wybór podmiotu ubiegającego się o dotacje

Częstym błędem w przygotowaniu wniosku o dotacje jest ubieganie się o środki w imieniu Jednoosobowej Działalności Gospodarczej lub spółki cywilnej. W takiej sytuacji właściciele firmy odpowiadają całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania firmy — również te wynikające z umowy o przyznanie dotacji. Sytuacja może okazać się fatalna w momencie, gdy instytucja udzielająca wsparcia zażąda zwrotu przyznanych środków. 

Inaczej sytuacja ma się w przypadku spółek kapitałowych. Tutaj członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości kapitału zakładowego. Oznacza to, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest preferowaną formą prawną dla firm w kontekście pozyskiwania dotacji.

Problem z oszacowaniem wskaźnika przychodowego

Jednym z błędów podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie bywa niewłaściwe oszacowanie planowanych przychodów związanych z realizowanym projektem. 

Dobra praktyka dotycząca wskaźnika przychodowego zakłada, że powinien on przekroczyć 150% wartości przyznanych środków. Gdy w ramach dotacji otrzymamy kwotę 10 milionów złotych, wtedy powinniśmy wygenerować przychód na poziomie ok. 15 milionów złotych. 
Wojciech Bączyk

Szacowany wskaźnik przychodowy można modyfikować w trakcie realizacji projektu, warto jednak sumiennie dokonać początkowej estymacji. 

Podsumowując, ubieganie się o dofinansowanie na realizację projektów w firmie, może sprawić, że pojawią się wyżej wymienione błędy związane z przygotowaniem wniosku o dotacje. Warto więc skorzystać ze wsparcia ekspertów, którzy krok po kroku pomogą pozyskać środki w maksymalnym wymiarze — takim, który pozwoli wydajnie realizować projekt. 

Wojciech Bączyk
Wojciech Bączyk
Managing Partner

Zobacz najnowsze artykuły

2023-03-19 | Artykuł

Z czym wiąże się kontrola dotacji?

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio possimus soluta dolores temporibus sapiente quasi?

Dowiedz się wiecej
2023-01-25 | Artykuł

Postępowania ofertowe przy rozliczaniu pozyskanego dofinansowania

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio possimus soluta dolores temporibus sapiente quasi?

Dowiedz się wiecej
2022-11-08 | Artykuł

Na czym polegają stopnie gotowości technologicznej TRL

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio possimus soluta dolores temporibus sapiente quasi?

Dowiedz się wiecej
30 minut

Umów się na
darmowe spotkanie

+48 536 844 578 office@grants.capital

Na podstawie rozmowy poznamy potrzeby rozwojowe Twojej firmy oraz postaramy się dopasować do nich aktualne programy dotacyjne.

Zapraszamy także na

Naszego bloga
Facebook
Grupa facebook
Linkedin

Piszą o nas

Zaufali nam

Wyznacz cel.
My zdobędziemy środki.

Umów bezpłatną konsultację