Na czym polegają stopnie gotowości technologicznej TRL

Stopnie gotowości technologicznej TRL określają poziom zaawansowania prac nad technologią. Poziomy gotowości technologicznej stanowią kryterium w przyznawaniu dotacji na rozwój technologii.

2022-11-08 | Artykuł

Jednym z kluczowych działań firm lub instytucji zajmujących się rozwojem technologii jest pozyskanie finansowania. Zarówno przy ubieganiu się o dotację, jak i poszukiwaniu inwestora kluczowym narzędziem może jest klasyfikacja stopni gotowości technologicznej TRL.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym są stopnie gotowości technologicznej TRL
 • kiedy znajdują zastosowanie
 • jaki minimalny stopień jest wymagany we wniosku o dotację
 • czym charakteryzują się poszczególne stopnie TRL

Co to jest gotowość technologiczna TRL?

Poziom gotowości technologicznej definicja określa jako stopień zaawansowania projektu realizowanego przez instytucję lub firmę działającą w szeroko pojętej branży technologicznej. Celem stosowania klasyfikacji TRL jest definiowanie tego stopnia, aby określić, jaki zakres prac został już wykonany, a jaki wciąż pozostaje do realizacji. 

Poziom gotowości technologicznej w dotacjach

Klasyfikacja gotowości technologicznej TRL stosowana jest jako ujednolicone kryterium w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z UE np.w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. II stopnia TRL to w większości konkursów minimalny poziom gotowości technologicznej – NCBiR oraz inne instytucje przyznają dotacje dopiero po jego osiągnięciu. Natomiast ich wysokość zależy od poziomu zaawansowania prac. Dużo wyższe dofinansowanie będzie dotyczyło fazy badań przemysłowych ze względu na wyższe ryzyko niepowodzenia, niższe zaś fazy prac rozwojowych, w których produkt docelowy jest bliski finalizacji.

Poziomy gotowości technologicznej są też wygodnym narzędziem do nakreślenia planu rozwoju potencjalnemu inwestorowi. Pozwalają na umiejscowienie bieżących prac w całym procesie badawczym, ułatwiając pozyskanie wsparcia.

Poziomy gotowości technologicznej TRL

Gotowość technologiczna TRL podzielona jest na 9 poziomów – od koncepcji po rozwiązanie gotowe do wdrożenia w praktyce. Poziomy gotowości technologicznej dzielone są dodatkowo na 3 grupy.

Badania podstawowe obejmują prace eksperymentalne i teoretyczne.

 • I stopień gotowości technologicznej TRL to obserwacja i opis podstawowych zasad wybranego zjawiska oraz właściwości badanej technologii. Wynik jest odpowiedzią na postawioną tezę i staje się początkiem zaawansowanych prac koncepcyjnych.

Badania przemysłowe obejmują prace badawcze.

 • II stopień gotowości technologicznej to moment stworzenia koncepcji rozwijanej technologii i określenia jej prawdopodobnego zastosowania. 
 • III stopień TRL to przeprowadzanie analiz i badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia założeń koncepcyjnych i funkcji technologii. 
 • IV stopień TRL polega na zintegrowaniu komponentów w warunkach laboratoryjnych, w wyniku czego zostaje odwzorowany poglądowy system docelowy.
 • V stopień TRL to weryfikacja i walidacja zintegrowanego systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i gotowość do testów w symulowanym środowisku operacyjnym. Komponenty są tu sprzężone z rzeczywistymi systemami wspomagającymi.
 • VI poziom gotowości technologicznej TRL obejmuje prezentację prototypu, podsystemu technologii albo modelu systemu bardziej zaawansowanego niż na poziomie V w warunkach odwzorowujących ze znaczną wiernością warunki rzeczywiste.

Prace rozwojowe obejmują testy końcowe zintegrowanego produktu, systemu lub usługi.

 • VII poziom TRL, czyli zakończenie fazy testów prototypu w mikrootoczeniu w celu dokonania koniecznych poprawek i prowadzenia dalszych prac rozwojowych technologii.
 • VIII poziom gotowości technologicznej zostaje osiągnięty po zakończeniu zbierania dowodów na prawidłowe działanie technologii w warunkach rzeczywistych. Powstaje końcowa wersja dokumentacji serwisowej, technicznej i szkoleniowej. 
 • IX poziom gotowości technologicznej – opracowywana technologia działa w warunkach docelowych, a produkt lub usługa są gotowe do produkcji i sprzedaży.

Zastosowanie stopni gotowości technologicznej daje możliwość planowania, porządkowania i kontroli prowadzonych prac. Warto je wdrożyć nie tylko przy ubieganiu się o dofinansowanie, ale w każdym projekcie technologicznym.

Michał Bartczak
Michał Bartczak
Chief Operating Officer

Zobacz najnowsze artykuły

2023-03-19 | Artykuł

Z czym wiąże się kontrola dotacji?

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio possimus soluta dolores temporibus sapiente quasi?

Dowiedz się wiecej
2023-01-25 | Artykuł

Postępowania ofertowe przy rozliczaniu pozyskanego dofinansowania

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio possimus soluta dolores temporibus sapiente quasi?

Dowiedz się wiecej
2022-10-21 | Artykuł

Jak zachęcić naukowców do udziału w Twoim projekcie?

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio possimus soluta dolores temporibus sapiente quasi?

Dowiedz się wiecej
30 minut

Umów się na
darmowe spotkanie

+48 536 844 578 office@grants.capital

Na podstawie rozmowy poznamy potrzeby rozwojowe Twojej firmy oraz postaramy się dopasować do nich aktualne programy dotacyjne.

Zapraszamy także na

Naszego bloga
Facebook
Grupa facebook
Linkedin

Piszą o nas

Zaufali nam

Wyznacz cel.
My zdobędziemy środki.

Umów bezpłatną konsultację