Jak zachęcić naukowców do udziału w Twoim projekcie?

Naukowiec w biznesie jest ogniwem łączącym teorię z praktyką. Dowiedz się, jak zachęcić kadrę badawczą do projektu w firmie, którą prowadzisz.

2022-10-21 | Artykuł

Współpraca nauki z biznesem to rozwiązanie zapewniające płynny transfer wiedzy, rekomendowane przez wiele instytucji krajowych i europejskich. Dlatego do swoich projektów technologicznych warto a nawet trzeba angażować przedstawicieli środowiska naukowego. Jak zaprosić naukowca do projektu, żeby nie miał wątpliwości, że warto podjąć współpracę?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • dlaczego warto podjąć współpracę z naukowcami
  • jak rozpocząć i poprowadzić rozmowę z naukowcem na temat współpracy 
  • jakich argumentów użyć, aby zachęcić naukowca do udziału w projekcie

Naukowiec w biznesie – co to znaczy?

Rozwijanie i tworzenie nowych technologii wymaga nie tylko zaplecza infrastrukturalnego, ale również intelektualnego. To drugie mogą zapewnić pracownicy naukowi uczelni. Nawiązanie współpracy w biznesie z naukowcem leży w interesie zarówno przedsiębiorcy, ponieważ pomaga mu chociażby łatwiej osiągnąć pierwsze stopnie gotowości technologicznej TRL, jak i naukowca, jeśli ten chce wdrożyć swoje idee do przemysłu technologicznego. Realizacja prac B+R jest aktualnie istotną przepustką dla pozyskania bezzwrotnego finansowania z publicznych środków. 

Naukowiec w biznesie – jak zacząć rozmowy?

Warto mieć na uwadze, że na pracownikach naukowych uczelni spoczywa wiele obowiązków, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach czy publikowanie artykułów naukowych. Podjęcie dodatkowej aktywności zawodowej wiąże się z poświęceniem dodatkowego czasu i podjęciem ryzyka niepowodzenia. Kluczowe będzie zatem dostosowanie się do jego trybu pracy, nawet podczas umawiania pierwszego spotkania.

Chcąc zachęcić naukowca do projektu, należy mówić z jednej strony jego językiem, z drugiej zaś – językiem korzyści. Dla naukowca ważne będzie, jak dużo czasu będzie musiał poświęcić projektowi i jak duży będzie jego wkład w całość badań. W takiej sytuacji z pewnością przyda się wiedza na temat jego dorobku naukowego i docenienie dotychczasowych osiągnięć, cennych w kontekście planowanych badań i ich rezultatów.

Z drugiej strony zatrudnienie naukowca w projekcie biznesowym wiąże się z formalnościami. Warto od razu zaproponować rodzaj zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia, ale przede wszystkim wziąć na siebie dokumentację, której sporządzanie może nieco zniechęcić naukowca stykającego się na co dzień z uczelnianymi formalnościami.

Klucz do sukcesu w pozyskaniu kadry B+R

Podczas rozmowy na temat biznesowej współpracy z naukowcem należy pamiętać o kilku ważnych argumentach:

  • przekucie teorii w praktykę – realizacja projektu wzbogaci dorobek naukowca i wpłynie na pozycję jego uczelni w statystykach,
  • doświadczenie projektowe – współpraca może wpłynąć pozytywnie na decyzję o dofinansowaniu jego innych projektów w przyszłości,
  • doświadczenie na rynku – udział w projekcie dowiedzie, że tezy postawione przez naukowca są nie tylko możliwe do zrealizowania, ale też funkcjonalne,
  • rozwijanie badań pobocznych, w przypadku pojawienia się kolejnych tez i obserwacji, również przez studentów naukowca (rozwijanie kadry).

Naukowiec ma zatem czuć, że udział w projekcie nie będzie dla niego dodatkowym obciążeniem, za to na pewno przyniesie mu wiele korzyści i radość z realizacji swoich pomysłów. Takie podejście sprawi, żę kadra naukowa stanie się nie tylko motorem napędowym procesu przygotowania wniosku o dofinansowanie, ale również realizacji całego projektu dotacyjnego.

Michał Barczak
Michał Barczak
Chief Operating Officer

Zobacz najnowsze artykuły

2023-03-19 | Artykuł

Z czym wiąże się kontrola dotacji?

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio possimus soluta dolores temporibus sapiente quasi?

Dowiedz się wiecej
2023-01-25 | Artykuł

Postępowania ofertowe przy rozliczaniu pozyskanego dofinansowania

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio possimus soluta dolores temporibus sapiente quasi?

Dowiedz się wiecej
2022-11-08 | Artykuł

Na czym polegają stopnie gotowości technologicznej TRL

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio possimus soluta dolores temporibus sapiente quasi?

Dowiedz się wiecej
30 minut

Umów się na
darmowe spotkanie

+48 536 844 578 office@grants.capital

Na podstawie rozmowy poznamy potrzeby rozwojowe Twojej firmy oraz postaramy się dopasować do nich aktualne programy dotacyjne.

Zapraszamy także na

Naszego bloga
Facebook
Grupa facebook
Linkedin

Piszą o nas

Zaufali nam

Wyznacz cel.
My zdobędziemy środki.

Umów bezpłatną konsultację