JAK SKUTECZNIE SKORZYSTAĆ Z UNIJNYCH PIENIĘDZY KROK PO KROKU

Skutecznie wykorzystywanie dotacji z UE dla wielu firm jest czymś nieosiągalnym. Sprawdź tekst, dzięki któremu efektywnie pozyskasz pieniądze.

Wsparcie ze środków unijnych to czynnik zwiększający szanse na powodzenie biznesu. Warto wiedzieć, jak zabrać się za pozyskiwanie pieniędzy, aby otrzymać możliwie wysoką sumę, która pozwoli sfinansować niezbędne inwestycje. W poniższym tekście dzielimy się kluczowymi wskazówkami, dzięki którym unijne pieniądze będą maksymalnie skuteczne. 

Skuteczne korzystanie z unijnych pieniędzy w 4 krokach

Jest kilka elementów, które należy wziąć pod uwagę, zanim będziemy ubiegać się o unijne pieniądze. Poniższą listę można potraktować jako swoisty drogowskaz, który pozwoli sprawniej przejść przez całą procedurę zdobywania pieniędzy.

1. Określenie celów biznesowych i szans na pozyskanie środków

Punktem wyjścia — przed rozpoczęciem konkretnych działań — powinna być weryfikacja pomysłu. Znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie planowany projekt ma rację bytu. Dodatkowo, czy w puli konkursów dotacyjnych są dostępne środki przeznaczone na interesujące nas projekty. Na tym etapie należy również ocenić planowane działania pod kątem innowacyjności. 

Co więcej, należy dokładnie sprawdzić, czy nie występują określone warunki finansowe, które dyskwalifikują naszą firmę z ubiegania się o dotację. Może się okazać, że w przypadku naszego przedsiębiorstwa skumulowana strata przekracza 0,5 krotność kapitału zakładowego, co skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o dotację. 

Koniecznie trzeba sprawdzić, czy firma kwalifikuje się do ubiegania o środki finansowe z UE— pozwoli to uniknąć sytuacji, w której dotacja została przyznana, ale z przyczyn formalnych nie może dojść do zawarcia umowy. 

2. Analiza otoczenia rynkowego

Ważnym krokiem na etapie ubiegania się o środki z UE jest zestawienie produktów oferowanych w ramach dotowanego projektu na tle oferty konkurencji. Dobrze jest przedstawić sparametryzowane elementy stanowiące przewagę względem konkurencji. Tego typu informacje są danymi, które pozwalają sprawdzić szanse powodzenia przedsięwzięcia. 

W momencie, gdy analiza szans powodzenia na tle konkurencji wypada korzystnie, warto przejść do konkretnych działań — rozpocząć starania o pieniądze z funduszy europejskich.

3. Odpowiednie planowanie działań w odniesieniu do czasu

Praca nad wnioskiem o dofinansowanie to działania czasochłonne. Zwłaszcza gdy zabieramy się za nie po raz pierwszy. Koniecznie trzeba dobrze zaplanować cały proces. Tak, aby mieć pewność, że uda nam się złożyć starannie przygotowany wniosek w odpowiednim terminie. 

4. Zabezpieczenie środków własnych przed realizacją projektu

Gdy już otrzymamy pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji, musimy wcześniej zadbać o odpowiednią ilość wolnej gotówki. Nie zawsze pieniądze wpływają w terminie, a harmonogram realizacji projektu wymaga rozpoczęcia działań. 

Przyjmuje się, że dobrą praktyką jest posiadanie 30% wartości projektu, na który firma składa wniosek o dotację. Wynika to z faktu, że nie zawsze w programach dotacyjnych przewidziane są zaliczki, jak również zdarza się, że występują opóźnienia w wypłatach środków. Własne środki są istotne w przypadku realizacji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, w których istotna część dotacji jest przeznaczana na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. 

5. Własne środki na realizację projektu

Często problemem na etapie przygotowań do projektu realizowanego z dotacji jest zgromadzenie niezbędnych środków własnych. Dla wielu osób ta informacja może być nieco rozczarowująca, ale docelowymi adresatami dotacji są firmy o ustabilizowanej pozycji na rynku. Startupy wypadają nieco gorzej pod kątem ich zdolności do ubiegania się o dofinansowanie z UE. 

Jak skutecznie skorzystać z unijnych pieniędzy [podsumowanie]

Chcąc ubiegać się o dotację z UE, warto dobrze przeanalizować sytuację firmy pod kątem wyżej wymienionych kryteriów. Należy śledzić ogłoszenia dotyczące realizowanych programów. Dzięki temu odpowiednio wcześnie zaczniemy przygotowania wniosku o dofinansowanie na rozwój firmy.

Michał Bartczak
Michał Bartczak
Chief Operations Officer

Zobacz najnowsze artykuły

CO NIE JEST PRACAMI B+R W IT?

Chociaż prace badawczo-rozwojowe (B+R) są kluczowym elementem innowacji technologicznych, nie wszystkie projekty w IT kwalifikują się jako B+R.

Dowiedz się wiecej

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCÓW – NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

Najczęściej popełniane błędy w postępowaniach ofertowych.

Dowiedz się wiecej

MAPA POMOCY REGIONALNEJ NA LATA 2022-2027: NOWE MOŻLIWOŚCI WSPARCIA INWESTYCJI W POLSCE

Nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027 przynosi istotne zmiany w dostępności wsparcia dla przedsiębiorstw w różnych częściach Polski.

Dowiedz się wiecej

Umów się na
bezpłatną konsultację

Na podstawie rozmowy poznamy potrzeby rozwojowe Twojej firmy oraz postaramy się dopasować do nich aktualne programy dotacyjne.

  Zapraszamy także na

  Naszego bloga
  Facebook
  Grupa facebook
  Linkedin

  Piszą o nas

  DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

  Wyznacz cel.
  My zdobędziemy środki.

  Umów bezpłatną konsultację