Jak samodzielnie przygotować wniosek o dofinansowanie? Czy jest to w ogóle możliwe?

Przygotowanie wniosku o dotacje to nie tylko opis pomysłu, ale i konieczność znajomości zasad, którymi rządzi się dany konkurs. Sprawdź czy jesteś w stanie poradzić sobie z tym zadaniem.

2019-08-12 | Artykuł

Napisanie dobrego wniosku o dofinansowanie wymaga odpowiedniego warsztatu, zachowania spójności oraz wpisania się w ‘klucz’, czyli kryteria oceny projektów. W związku z tym z jednej strony w Polsce wyspecjalizowało się w tej dziedzinie wiele firm consultingowych pobierających stałą opłatę za napisanie wniosku oraz success fee w wysokości kilku % od pozyskanego dofinansowania. Z kolei z drugiej strony nasuwa się dylemat, polegający na tym, iż kto jest w stanie lepiej opisać projekt niż sam pomysłodawca?

Tak więc przejdźmy do odpowiedzi na pytanie czy samodzielne napisanie wniosku dla statystycznego, polskiego przedsiębiorcy jest możliwe. Oczywiście, że jest i sam jestem na to doskonałym przykładem. Wraz z moim byłym wspólnikiem samodzielnie przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie dla naszego startupu. Wysiłek był porównywalny z napisaniem pracy magisterskiej, a pomimo tego popełnione zostało kilka błędów przez co zostaliśmy aż dwa razy wezwani do wyjaśnień. Ostatecznie wniosek został zaakceptowany przez PARP, uzyskał maksymalną liczbę punktów oraz ponad 890.000 zł dofinansowania.

Osiągnięty sukces dał mi zapał do powielenia zdobytego know-how i pozyskiwania dofinansowania w sposób profesjonalny. W ten sposób powstało GRANTS.CAPITAL. Tak więc na podstawie doświadczenia jestem w stanie określić kroki do poczynienia w celu samodzielnego złożenia wniosku o dofinansowanie:

Krok 1:

Zapoznanie się z Kryteriami Oceny Projektów – niniejszy dokument powinien znajdować się w dokumentacji konkursowej jako załącznik do regulaminu. Koniecznie należy zapoznać się z nim w 2 celach: aby dowiedzieć się czy nasza firma w ogóle uprawniona jest do startu w konkursie oraz policzyć punkty, które jesteśmy w stanie uzyskać. Po ich zsumowaniu warto porównać tą liczbę do wyników ubiegłych edycji działania, w którym składamy wniosek, aby określić jakie ma on szanse.

Krok 2:

Skorzystanie z Instrukcji Pisania Wniosku – każdy program realizowany przy udziale środków Unii Europejskiej posiada instrukcję pisania wniosku. Wyjaśnia ona w klarowny sposób jakie kwestie dokładnie należy poruszyć w każdym z pól wniosku o dofinansowanie. Pozwala ona w precyzyjny sposób opisać pomysł oraz przyspiesza proces twórczy.

Krok 3:

Umiejętne zdefiniowanie ‘wskaźników’ – Składając wniosek o dofinansowanie jesteśmy zobowiązani do określenia wskaźników, czyli w uproszczeniu tego co uda się nam osiągnąć dzięki uzyskanemu dofinansowaniu. Wiele osób składających samodzielnie wnioski zapomina, iż wartości zdefiniowane we wskaźnikach są wiążące a ich niedotrzymanie wiąże się z umniejszeniem dofinansowania. Warto mieć to na uwadze.

Teraz chciałbym przedstawić przyczyny, wobec których samodzielne złożenie staje się mniej opłacalne:

  • Statystyczna wielkość dokumentacji konkursu organizowanego przez PARP wynosi ponad 100 stron i skrupulatne zapoznanie się z nią bywa czasochłonne (szczególnie dla laików). Przeoczenie zawartych tam informacji może zaważyć o ocenie formalnej, bądź merytorycznej projektu.
  • Know – how firm consultingowych pozwala położyć nacisk na istotnych częściach dokumentacji wobec tych, które nie mają większego znaczenia przy procesie jego oceny.
  • Jest to zwyczajnie niebezpieczne – wniosek może zostać zaakceptowany, lecz jego rozliczenie będzie utrudnione lub niemożliwe. Popełniając błędy przy procesie składania dokumentacji (np. postępowaniach ofertowych) można narazić się na korekty finansowe, które sprawią, że realizacja dofinansowanego projektu w ogóle przestanie być opłacalna.

Podsumowując, uważam że samodzielne złożenie wniosku jest opłacalne w przypadku jeżeli posiada się bardzo dużo wolnego czasu, ograniczone środki na rozwój oraz pomysł na biznes, w którym nie planuje się oddawać udziałów. Wówczas przygotowanie będzie niezwykle angażujące i pracochłonne, lecz jeżeli zostanie ono zrealizowane w skrupulatny sposób, wówczas powinno zakończyć się ostatecznym sukcesem. W innych przypadkach rozważałbym wykonanie analizy branży (łatwo trafić na firmy działające w modelu kopiuj wklej), a następnie wybór renomowanej firmy doradczej.

Wojciech Bączyk
Wojciech Bączyk
Managing Partner

Zobacz najnowsze artykuły

2023-03-19 | Artykuł

Z czym wiąże się kontrola dotacji?

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio possimus soluta dolores temporibus sapiente quasi?

Dowiedz się wiecej
2023-01-25 | Artykuł

Postępowania ofertowe przy rozliczaniu pozyskanego dofinansowania

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio possimus soluta dolores temporibus sapiente quasi?

Dowiedz się wiecej
2022-11-08 | Artykuł

Na czym polegają stopnie gotowości technologicznej TRL

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio possimus soluta dolores temporibus sapiente quasi?

Dowiedz się wiecej
30 minut

Umów się na
darmowe spotkanie

+48 536 844 578 office@grants.capital

Na podstawie rozmowy poznamy potrzeby rozwojowe Twojej firmy oraz postaramy się dopasować do nich aktualne programy dotacyjne.

Zapraszamy także na

Naszego bloga
Facebook
Grupa facebook
Linkedin

Piszą o nas

Zaufali nam

Wyznacz cel.
My zdobędziemy środki.

Umów bezpłatną konsultację