Dotacje na realizację prac badawczo-rozwojowych (B + R)

W najnowszej perspektywie budżetowej UE aspekt badawczo — rozwojowy to istna przepustka do uzyskania dotacji.

Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie?

Dlaczego warto realizować prace B+R, wykorzystując bezzwrotną dotację?

1

Dofinansujesz do 100% wartości inwestycji

W zależności od etapu pracy B+R dofinansowanie z uwzględnieniem ryczałtu będzie wynosić od 60% do 100% wartości wydatków przewidzianych w projekcie.

2

Wyprzedzisz konkurencję

Badania nad produktem przy współudziale naukowców doprowadzą do udoskonalenia jego parametrów względem produktów konkurencyjnych.

3

Zatrudnisz najlepszych specjalistów

Z wykorzystaniem dofinansowania będzie to łatwiejsze niż korzystając wyłącznie z własnych środków.

4

UMOŻLIWI TO UBIEGANIE SIĘ O KOLEJNE DOTACJE

Zrealizowany projekt badawczo rozwojowy (B+R) otwiera drzwi do aplikowania o dofinansowanie na wdrożenie wyników badań, które dedykowane jest wyłącznie firmom, które samodzielnie zrealizowały badania lub zakupiły ich wyniki.

Agenda Badawczo Rozwojowa ( B+R)

  Sercem wniosku jest tak zwana agenda prac B+R, za kształt której odpowiedzialny jest kierownik B+R . Jest to chronologicznie, podzielony na etapy opis prac, w jaki zamierzamy osiągnąć cel projektu. W agendzie B +R rozróżnić należy: badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe.

Kluczowe czynniki wpływające na sukces w pozyskaniu dotacji:

Produkt, którego sparametryzowane cechy przewyższają cechy produktów konkurencyjnych.

Doświadczona kadra (w tym nauko- badawcza), która podejmie się realizacji projektu w przypadku przyznania dofinansowania.

Stabilna sytuacja finansowa wnioskodawcy udokumentowana osiąganymi regularnie przychodami oraz zyskami.

Posiadanie wkładu własnego na co najmniej 20% wartości projektu.

Historie sukcesu

Dotacji B+R, które pozyskaliśmy dla naszych klientów

  5 019 420 PLN
  wartość dofinansowania
  Sense Software
  4 817 621 PLN
  wartość dofinansowania
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  8 225 263 PLN
  wartość dofinansowania
  Spacewalkers
  3 284 190 PLN
  wartość dofinansowania
  Novo-Tech
30 minut

Umów się na
darmowe spotkanie

+48 536 844 578 office@grants.capital

Na podstawie rozmowy poznamy potrzeby rozwojowe Twojej firmy oraz postaramy się dopasować do nich aktualne programy dotacyjne.

Wyznacz cel.
My zdobędziemy środki.

Umów bezpłatną konsultację