Dotacje inwestycyjne

Na co przydzielane są dotacje inwestycyjne?

Jak działają dotacje inwestycyjne?

1

Składasz wniosek o dofinansowanie.

2

W przypadku akceptacji wniosku podpisujesz umowę o dofinansowanie.

3

Wnioskujesz o wypłatę zaliczki.

4

Opłacasz faktury dot. pozycji wykazanych we wniosku o płatność końcową.

5

Oczekujesz na refundację wydatków.

6

Po otrzymaniu płatności końcowej projekt przechodzi w tzw. ‘okres trwałości’.

Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie?

Zakup środków trwałych
Zakup WNiP
Zakup nieruchomości (max. 10% wartości)
Realizacja robót budowlanych
Usługi doradcze

Mapa pomocy regionalnej

*Poznań i podregion poznański

 • Powiat poznański
 • Powiat średzki
 • Powiat obornicki
 • Powiat śremski
 • Powiat szamotulski
20%W okresie od 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2024
15%W okresie od 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2027

*Miasto Wrocław

20%W okresie od 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2024
15%W okresie od 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2027

Dolnośląskie

25%Z wyłaczeniem obszarów z intensywnością 20% i 15%
*Legenda

Mapa przedstawia wartości bazowe dla dużych przedsiębiorców. Dla średnich intensywność będzie większa o 10%, dla małych i mikro o 20%.

Mapa przygotowana na podstawie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania mapy pomocy regionalnej na lata 2022 - 2027 (7.06.2021)

*Intensywność zostanie zmniejszona do 15% od 1 stycznia 2025 r.

Kluczowe czynniki sukcesu w pozyskiwaniu dotacji na wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych

Posiadanie dopracowanego pod kątem merytorycznym raportu prezentującego wyniki prac B+R, których wyniki zamierzamy wdrażać.

Zrealizowane prace B+R mają kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu lub procesu technologicznego oraz kwestie praw własności intelektualnej są uregulowane prawnie.

Projekt dotyczy wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej na poziomie powyżej kraju a zastosowane w projekcie rozwiązanie ma potencjał do rozwoju branży lub rynku.

Rozwiązanie będące przedmiotem wdrożenia posiada ochronę patentową lub zostało zgłoszone do ochrony patentowej.

Posiadanie udokumentowanego wkładu własnego na realizację projektu.

Sytuacja finansowa oraz historia działalności firmy uwiarygadniającau Wnioskodawcę przed instytucją oceniającą.

Historie sukcesu

Dotacje na inwestycje, które pozyskaliśmy dla naszych klientów

  736.735 PLN
  wartość dofinansowania
  Moric Drzwi
  892 402 PLN
  wartość dofinansowania
  Kobe Nutrition
  349.960 PLN
  wartość dofinansowania
  Chrupex
  255 000 PLN
  wartość dofinansowania
  Alter Art Festival
30 minut

Umów się na
darmowe spotkanie

+48 536 844 578 office@grants.capital

Na podstawie rozmowy poznamy potrzeby rozwojowe Twojej firmy oraz postaramy się dopasować do nich aktualne programy dotacyjne.

Wyznacz cel.
My zdobędziemy środki.

Umów bezpłatną konsultację