Dotacja dla nowej firmy/ spółki założonej pod dotację. Czy to możliwe?

Coraz więcej startupów interesuje tematyka dofinansowań UE. W artykule podejmujemy szczegółowo niniejszy temat.

2019-05-19 | Artykuł

Wielu klientów zwraca się do GRANTS.CAPITAL z pytaniem czy możliwe jest pozyskanie dofinansowania dla firmy bez historii. Odpowiedź na nie jest prosta – w większości przypadków tak. Szczególnie jeżeli konkurs dotyczy tematyki B+R, zakupu innowacyjnych usług, czy też wdrażania innowacji.

Odpowiedź na wskazane pytanie bezpośrednio można znaleźć w dokumencie o nazwie ‘kryteria oceny projektów’ -> ‘kryteria formalne’ -> ‘kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania’, które nas interesuje. Jeżeli nie są wskazane jakiekolwiek ‘kryteria formalne specyficzne’ w stosunku do podmiotu lub jego historii wówczas już wiemy, że możemy założyć nowy podmiot i niezwłocznie po uzyskaniu wpisu do KRS/CEIDG złożyć na niego wniosek o dofinansowanie.

W następnej kolejności musimy udowodnić, że posiadane przez firmę zasoby ludzkie, techniczne i finansowe są adekwatne do realizacji opisanego projektu. To pole jest kluczowe w przypadku dopiero co założonych podmiotów (które przecież z zasady nic nie mają) i (zakładając, że wniosek jest merytorycznie sensowny) zadecyduje o zatwierdzeniu, bądź odrzuceniu wniosku o dofinansowanie. Tak więc nasze rekomendacje w niniejszym zakresie są następujące:

  1. ZASOBY LUDZKIE: Nie należy ograniczać się do osób zatrudnionych przez firmę, która wnioskuje. Można wskazać osoby, z którymi w przeszłości współpracowaliśmy i które dołożą powiedzmy ‘małą cegiełkę’, lecz ich życiorysy oraz CV sprawiają dobre wrażenie;
  2. ZASOBY TECHNICZNE, bądź też infrastruktura: w tym wypadku radzimy posługiwać się czasem przyszłym i przedstawić co firma zakupi w trakcie realizacji projektu, co nie znajduje się w kosztorysie projektu, a dodatkowo wspomoże jego realizację;
  3. ZASOBY FINANSOWE: Tutaj proponujemy wskazać, że wkład własny w całości pokryty zostanie ze środków własnych, które są odłożone i zabezpieczone na pokrycie zarówno kosztów kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowalnych projektu i mogą być w każdym momencie wpłacone na rachunek bankowy firmy przez udziałowców. Warto ponadto wskazać bezpośrednio skąd pieniądze będą pochodzić tj. oszczędności, czy też zyski wygenerowane przez inne firmy, których są Państwo właścicielami.

Wszystkie powyższe pola należy opisać maksymalnie szczegółowo jak tylko się da. Posiadając w rubryce np. 2000 znaków powinno się wykorzystać ich jak najwięcej aby odpowiednio przekonać komitet oceniający, co by nie odrzucił naszego wniosku z tytułu braku opisanych powyżej ‘zasobów’.

Podsumowując, na podstawie naszego doświadczenia sensowne wnioski składane na ‘świeżo upieczone’ podmioty lub podmioty założone celowo pod dotację mają równe szanse jeżeli właściwie udokumentuje się merytoryczne, infrastrukturalne i finansowe zabezpieczenie inwestycji. Ponadto, pozytywną informacją jest, że i takim podmiotom przyznawane były bez problemu wypłaty zaliczek, czyli części dofinansowania ‘płatnego z góry’. Minusem takiego rozwiązania będą przyspieszone zwroty podatku VAT, o które będzie musiała ubiegać się firma nie realizująca sprzedaży w trakcie realizacji projektu.

Wojciech Bączyk
Wojciech Bączyk
Managing Partner

Zobacz najnowsze artykuły

2023-03-19 | Artykuł

Z czym wiąże się kontrola dotacji?

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio possimus soluta dolores temporibus sapiente quasi?

Dowiedz się wiecej
2023-01-25 | Artykuł

Postępowania ofertowe przy rozliczaniu pozyskanego dofinansowania

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio possimus soluta dolores temporibus sapiente quasi?

Dowiedz się wiecej
2022-11-08 | Artykuł

Na czym polegają stopnie gotowości technologicznej TRL

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio possimus soluta dolores temporibus sapiente quasi?

Dowiedz się wiecej
30 minut

Umów się na
darmowe spotkanie

+48 536 844 578 office@grants.capital

Na podstawie rozmowy poznamy potrzeby rozwojowe Twojej firmy oraz postaramy się dopasować do nich aktualne programy dotacyjne.

Zapraszamy także na

Naszego bloga
Facebook
Grupa facebook
Linkedin

Piszą o nas

Zaufali nam

Wyznacz cel.
My zdobędziemy środki.

Umów bezpłatną konsultację