Alter Art Festival

Dowiedz się, jak wsparliśmy Alter Art Festival w ich innowacyjnym projekcie stworzenia systemu kontroli przepływu ludzi podczas imprez masowych w dobie pandemii COVID-19

Nazwa dotacji:
Łączna wartość kosztów projektu: PLN
Łączna wartość dofinansowania: 255 000 PLN

Analiza potrzeb firmy

Alter Art Festival to jedna z największych polskich firm działających w branży eventowej. Jest organizatorem widowisk, koncertów światowych artystów, a także festiwali muzycznych takich jak Open’er Festival czy Orange Warsaw Festiwal. W dobie pandemii COVID-19 w związku z panującymi obostrzeniami jej działalność została czasowo wstrzymana, a następnie znacznie ograniczona. 

Limity uczestników imprez, dokumentacja związana z kontrolą sanitarną, a także konieczność zachowania obostrzeń higienicznych sprawiły, że Alter Alt Festival zdecydowało się stworzyć autorski system kontroli przepływu uczestników wydarzeń w celu dostosowania prowadzonej działalności do panujących warunków prawnych i społecznych. Podstawą miała stać się aplikacja mobilna, która ułatwi uczestnikom szybki i bezkontaktowy wstęp na teren imprezy. Dodatkowym celem miało być łatwe i bezpieczne gromadzenie danych o stanie zdrowia na rzecz Sanitarnej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Innowacyjny cyfrowy produkt miał pomóc w sprawnej obsłudze wstępu uczestników, dokładnym określeniu liczby widzów w odniesieniu do obowiązujących limitów sanitarnych, a także zmniejszeniu ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa poprzez zniwelowanie kolejek i ograniczenie kontaktu między uczestnikami.

Przebieg współpracy

Firma Alter Art Festival zgłosiła się do nas o pomoc w zakresie doradztwa i tworzenia dokumentacji w procesie ubiegania się o dofinansowanie projektu. Podstawą do rozpoczęcia prac nad wnioskiem było zidentyfikowanie potrzeb względem tworzonego rozwiązania technologicznego, a następnie rozeznanie rynkowe pod kątem alternatywnych narzędzi, w tym gotowych rozwiązań technologicznych czy złożonych systemów infrastruktury skanującej.

Określono najważniejsze założenia i cele projektu, zdefiniowano oczekiwania dotyczące funkcjonalności i danych technicznych aplikacji, jej wpływ na przyszłą działalność firmy, społeczeństwo i środowisko. Zespół GRANTS.CAPITAL na podstawie zebranych danych przygotował kompleksową dokumentację aplikacyjną dostosowaną do restrykcyjnych limitów znaków dla działania “Bony na Cyfryzację”.

Rezultat współpracy
z GRANTS.CAPITAL

Łącznie przedsiębiorcy złożyli w konkursie 6.2 POIR “Bony na cyfryzację” aż 6 108 projektów, a wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 1 223 782 285,68 PLN, co stanowiło ponad 11-krotność wartości alokacji konkursu wynoszącej 110 000 000,00 PLN.

Przy tak dużej konkurencji projekt Alter Art został zakwalifikowany jako siódmy na liście 693 firm wybranych do dofinansowania.

W wyniku realizacji dofinansowanego projektu powstała autorska aplikacja mobilna, której działanie oparto na kodach QR i infrastrukturze skanującej, znajdującej się przy wejściu na teren imprezy masowej. 

Uczestnik posiadający bilet i załączony do niego certyfikat sanitarny może wygenerować kod, który następnie zostanie zeskanowany z ekranu telefonu przez bramkę skanującą. Dzięki temu uczestnik może szybko, bez udziału dodatkowych osób, a przede wszystkim bezpiecznie wejść na teren imprezy.

Dzięki aplikacji organizator imprezy ma natomiast możliwość kontrolować w czasie rzeczywistym liczbę uczestników, a także agregować niezbędne dane, wypełniając tym samym obowiązek prawny oraz wzbogacając zbiory kluczowych danych statystycznych. Stworzenie narzędzia pozwoliło firmie Alter Art na uodpornienie się na niekorzystne warunki epidemiologiczne i legislacyjne zagrażające płynności jej działalności.

Stworzenie autorskiej aplikacji mobilnej dodatkowo wsparło globalny proces cyfryzacji procesów związanych z obsługą imprez masowych, a także wpłynęło na ograniczenie zużycia papieru poprzez eliminację tradycyjnych wydruków na rzecz rozwiązania digitalowego.

30 minut

Umów się na
darmowe spotkanie

+48 536 844 578 office@grants.capital

Na podstawie rozmowy poznamy potrzeby rozwojowe Twojej firmy oraz postaramy się dopasować do nich aktualne programy dotacyjne.

Wyznacz cel.
My zdobędziemy środki.

Umów bezpłatną konsultację