Activerse.app

Granty dla przedsiębiorczych kobiet, czyli o tym, jak aplikacja może powstrzymać cukrzycę i Hashimoto

Nazwa dotacji: Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021: „Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet”
Łączna wartość kosztów projektu: 1 657 600 PLN PLN
Łączna wartość dofinansowania: 800 920 PLN

Analiza potrzeb firmy

Spółka Activerse.App (dawniej Dietlabs Sp. z o.o. Sp. K.) od 2014 roku rozwija własne technologie oraz aplikacje w dziedzinie dietetyki, fitnessu, motywacji oraz snu. Aktualnie firma na koncie posiada przeszło 5,7 mln pobrań własnych aplikacji oraz notuje corocznie kilkadziesiąt mln pln przychodu. 

Rozwój oferty firmy w kierunku potrzeb osób z cukrzycą oraz Hashimoto uwarunkowany był:

– Rosnącym odsetkiem tych osób  – według prognoz przy obecnym tempie wzrostu liczba osób chorych na cukrzycę może przekroczyć 4 mln już w 2040 roku;

– Większym zaufaniem do płatności w formie subskrypcji;

– Mniejszym dostępem do specjalistycznej opieki lekarskiej (w tym długich kolejek do specjalistów, czy też konieczności korzystania z prywatnych porad lekarskich);

Wybór dotacji, którą rekomendowaliśmy Activerse był wynikiem szczegółowej analizy potrzeb firmy. Na to, że końcowo zarekomendowaliśmy Norweski Mechanizm Finansowy wpływ miało kilka czynników, takich jak:

– Czas: optymalny dla Activerse termin, w którym dotacja była przewidziana oraz rozsądny czas na opracowanie przez nas kompletnego i wniosku o dofinansowanie (co jak się okazało później zakłócił niemal 11 miesięczny czas oceny projektów);

– Cel: plany Activerse idealnie wpisywały się w obszar, który dana dotacja miała pokrywać.

Przebieg współpracy

Norweski Mechanizm Finansowy to system dotacji znany mniejszej liczbie firm niż w przypadku funduszy unijnych. Mniej jest też specjalistów z doświadczeniem w pisaniu wniosków o środki norweskie. Dla nas również nabór wniosków z 2020 roku, w którym złożyliśmy wniosek Activerse był pierwszym naszym zetknięciem z tym typem funduszy. 

Konkurs wyróżniała bardzo skrupulatna ocena nie tylko wniosku, lecz i obejmującej 10 lat prognozy finansowej. Cały wniosek wraz z załącznikami obejmował prawie 100 stron, z czego niemal 50% stanowił doskonały wkład merytoryczny, który otrzymaliśmy od Activerse. Wszystkie zadania we wniosku zostały bardzo precyzyjnie opisane, stąd też eksperci oceniający mieli informację o tym na co firma zamierza wydać dotację, w jakim czasie oraz jakie dokładnie będą efekty projektu.

Rezultat współpracy
z GRANTS.CAPITAL

Aplikowanie w przypadku Activerse wymagało ich naprawdę dużej cierpliwości. Po jedenastu miesiącach oczekiwania ogłoszono wyniki, w ramach których firma została zakwalifikowana do dofinansowania.

Realizacja projektu przewiduje opracowanie i wdrożenie innowacyjnych aplikacji mobilnych, które będą wspierać osoby chorujące na cukrzycę i chorobę Hashimoto. System będzie dostarczał wiele innowacyjnych funkcjonalności dla chorych, w tym:

– możliwość generowania spersonalizowanego planu diety

– modułów motywacyjnych poprawiających poziom self-managementu

Podstawowy cel jakie stoi aktualnie przed Activerse to wsparcie i poprawa jakości życia osób cierpiących na cukrzycę i chorobę Hashimoto, w tym dostarczenie im holistycznego narzędzia, dotąd niedostępnego na szerokim rynku.

30 minut

Umów się na
darmowe spotkanie

+48 536 844 578 office@grants.capital

Na podstawie rozmowy poznamy potrzeby rozwojowe Twojej firmy oraz postaramy się dopasować do nich aktualne programy dotacyjne.

Wyznacz cel.
My zdobędziemy środki.

Umów bezpłatną konsultację