BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

Rozwój technologii zwalczającej koronawirusa dzięki środkom pozyskanym z programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa dotacji: POIR 1.1.1. Szybka Ścieżka
Łączna wartość kosztów projektu: 8 029 368 PLN
Łączna wartość dofinansowania: 4 817 621 PLN

Analiza potrzeb firmy

Firma Biomass Energy Project udając się na pierwszą konsultację z naszym zespołem miała na celu stworzyć produkt o właściwościach biobójczych — taki, który skutecznie będzie zwalczał wirusa SARS-COV-2. Opracowana technologia miała znaleźć zastosowanie w oczyszczaczach powietrza, klimatyzacjach i maskach ochronnych.

Prowadzone badania wymagały zewnętrznych źródeł finansowania. Do głównych kategorii wydatków należały wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w projekt, koszty faktur wystawianych przez podwykonawców, jak również inwestycje w sprzęt specjalistyczny wykorzystywany na etapie prowadzonych badań.

Firma Biomass Energy Project zaufała GRANTS.CAPITAL. Poniżej przedstawiamy efekty współpracy w ramach tego projektu.

Przebieg współpracy

Przedstawiciele firmy od początku wiedzieli, że zdobycie środków potrzebnych do przeprowadzenia zaawansowanych badań jest zadaniem wymagającym. Początkowe konsultacje pozwoliły nam oszacować szczegółowo wysokość dofinansowania, o które będziemy się ubiegać.

Jeżeli chodzi o sam projekt, został on skonstruowany w czterech etapach. Pierwszy etap obejmował opracowanie założeń teoretycznych i przeprowadzenie badań nad właściwościami fizyko-chemicznymi próbek sorbentów. Poddawane badaniu sorbenty stanowiły główną siłę wdrażanej technologii. Wszystko za sprawą ich zdolności do wychwytywania, immobilizacji i niszczenia struktur DNA koronawirusów.

Drugi etap projektu obejmował dalsze prace nad skutecznością sorbentów w zakresie ich biobójczości. W trzecim etapie była przeprowadzana walidacja i optymalizacja uzyskanych receptur i parametrów porowatych produktów biobójczych w kontekście pożądanych reakcji podczas kontaktu z wirusem SARS-COV-2. Etap czwarty stanowił działania przedwdrożeniowe.

Istotnym wyzwaniem przy realizacji projektu była dbałość o względy ekologiczne. Podejście to wynikało z misji firmy Biomass Energy Project, która jako główną wartość akcentuje dbałość o środowisko.

Rezultat współpracy
z GRANTS.CAPITAL

Wsparcie Grants.Capital w procesie ubiegania się o dotację dla Biomass Energy Project zaowocowało pozytywną oceną wniosku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Spółka na rozwój swojego projektu otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 4 mln PLN.

Rynek natychmiast zareagował na otrzymane wsparcie — kurs giełdowy spółki wystrzelił w górę.
Opi

Opinia klienta

    Opinia klienta

    Jestem przekonani, że Grants.Capital to firma znająca się na rzeczy. Początkowo obawiałem się, że obszar naszej działalności może być zbyt skomplikowany pod kątem merytorycznym, aby wesprzeć nas w pozyskaniu potrzebnych środków. Finalnie efekty przerosły moje oczekiwania. Wspólnie z Grants.Capital udało nam się pozyskać oczekiwaną kwotę, dzięki czemu byliśmy w stanie zrealizować projekt zgodnie z początkowymi założeniami.

    Opinia klienta

    Opinia klienta

30 minut

Umów się na
darmowe spotkanie

+48 536 844 578 office@grants.capital

Na podstawie rozmowy poznamy potrzeby rozwojowe Twojej firmy oraz postaramy się dopasować do nich aktualne programy dotacyjne.

Wyznacz cel.
My zdobędziemy środki.

Umów bezpłatną konsultację